”Kålle berättar ett kärt minne från första maj.”

Så står det som undertext till klippet med LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson. Detta s.k. ”kära minne” var när Thorwaldsson kränker yttrandefriheten och censurerar en partikollegas kritiska plakat mot den dåvarande finansministern Kjell-Olof Feldt (S). Han avslöjar också hur hans nya arbetsplats LO toppstyr sina medlemmars yttrandefrihet.