”Socialdemokraterna har visst en jobbpolitik. Vi vill öka bidragen. Och detta ger samma effekt som sänkta skatter. Som ju ger jobb.”

Citat av Anders Sundström, socialdemokrat, fd energiminister, numera VD och koncernchef på Folksam, ur boken “Lilla boken om Dumma politiker” (Känguru förlag).