”Det är ett löfte att det är en målsättning som vi lovar att ha som mål att arbeta för” – Ingela Thalén

Citat av Ingela Thalén, socialdemokrat, fd. arbetsmarknadsminister och socialminister, ur radioprogrammet ”Allvarligt talat” på Sveriges Radio.