”Ekonomisk framgång för ett land kräver ett helhetsgrepp på skola, utbildning, innovation, infrastruktur och företagande. Det har högern aldrig begripit. Men det gör Socialdemokraterna.”

Citat av Katrine Kielos, socialdemokratisk skribent, från en ledarkrönika i Aftonbladet några dagar efter att Alliansen presenterat budgetsatsningar på just skola, utbildningar, innovation, infrastruktur och företagande. Satsningar som Alliansen kan göra tack vare att de skött statsfinanserna väl och arbetat hårt för att Sverige ska ha en av Europas starkaste ekonomier.

Länk: http://www.aftonbladet.se/ledare/ledarkronika/katrinekielos/article15528462.ab