”Många tycker att jag ifrågasätter deras rätt att bestämma över deras pengar och deras företag. Det är riktigt. Det gör jag.”

Citat av Lars Ohly, vänsterpartist, fd. tågmästare och partiledare för Vänsterpartiet ur intervju i Finanstidningen.