”Det är liberalerna som är extremister i dagens Sverige.”

Citat från det svar Revolutionär Kommunistisk Ungdoms skrev till press och medias med anledning av deras granskning av RKU. Ett svar författat av Martin Schibbye, militant socialist och nyligen frigiven journalist.