”Sverige kan bara omdanas med väpnad revolution.”

Citat från radioprogrammet Kaliber där Martin Schibbye, journalist och beundrare av Stalin och Kim Il-Sung, försvarar i egenskap av talesman för Revolutionär Kommunistisk Ungdom, deras principprogram.