UNGDOMSARBETSLÖSHET 2012

Officiell ungdomsarbetslöshet 22,9 procent

Ungdomsarbetslöshet med alla arbetssökande inom arbetskraften för åldersgruppen. 652 100 personer befinner sig i arbetskraften i åldern 15-24 år varav 502 800 personer av dem är sysselsatta.

Inofficiell ungdomsarbetslöshet 14,1 procent

Ungdomsarbetslöshet utan jobbsökande heltidsstudenter inom arbetskraften för åldergruppen.

Den verkliga arbetslösheten är 6,6 procent

Ungdomsarbetslösheten beräknat på alla personer i åldern 15-24 år (1 244 200 personer under 2011) minus  alla heltidsstuderande som söker jobb. Beräknat enligt följande formel: 149 300 personer – 66 600 personer / 1 244 200 personer = 6,6 procent.

Källor

SCB, AKU, DN och Ekonomifakta

Länkar

Infografik: Veckans fakta (v.38) Ungdomsarbetslösheten (PDF)

Dagens Nyheter: ”Lukas går i nian – men räknas som arbetslös”

Ekonomifakta: ”Fokus på – Ungdomsarbetslöshetsstatistiken”