”LO är återigen på kollisionskurs med Socialdemokraterna. Nu sågar facket Leif Pagrotskys skatteutredning. – Jag är besviken, säger LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson…”

”Slutsatsen är att större förändringar i skattesystemet inte är önskvärda. Stora regeländringar skulle få svåröverblickbara konsekvenser för enskilda hushåll och samhällsekonomin, menar Leif Pagrotsky. I stället uppmanar han Socialdemokraterna att acceptera flera av de förändringar som alliansregeringen genomfört de senaste sex åren.”

”Det är andra gången på kort tid som LO går emot partiet i en stor och kontroversiell fråga. Nyligen tog LO ställning mot vinster i välfärden, en fråga där partiledningen ännu inte tagit ställning.”

”I de partier som Socialdemokraterna samarbetade med i valet 2010 går meningarna isär om slutsatserna i Leif Pagrotskys översyn. Miljöpartiets ekonomisk-politiske talesman Per Bolund menar att förslagen ligger nära MP:s politik. Vänsterpartiets Ulla Andersson är desto mer kritisk.”

 

Länk: http://www.dn.se/nyheter/politik/lo-till-attack-mot-s-nya-skatteforslag