Veckans fakta skatteintäkter

Påstående

Staten får idag in mindre pengar till välfärd på grund av Alliansens alla skattesänkningar.

Fakta

Alliansen har sedan 2006 sänkt skattetrycket med 4 procentenheter men samtidigt har skatteintäkterna ökat med närmare 10 procentenheter – från 1422,8 miljarder (2006) till 1552,5 miljarder  (2011).

UPPDATERAT: Under 2012 ökade skatteintäkterna till 1570,2 miljarder. Det är en ökning med 156,7 miljarder sedan 2006.

Källor

SCB, Ekonomistyrningsverket, Ekonomifakta.

Länkar

Infografik: Veckans fakta, v.39, Skattetryck och skatteintäkter (PDF)

Ekonomifakta: Skattetrycket

Ekonomifakta: Skatteintäkter

Ekonomistyrningsverket: Skattestrukturen 2006-2011 (Excel)