”Regeringens satsning om 86 miljarder kronor ska jämföras med de 38 miljarder kronor som Socialdemokraterna avsatte under sin tid vid makten. Det innebär att Trafikverket i dag disponerar mer än dubbelt så mycket pengar för drift och underhåll jämfört med under den tidigare socialdemokratiska regeringen.”

Citat ur artikel signerad Catharina Elmsäter-Svärd (M), infrastrukturminister och Jan-Evert Rådhström (M), vice ordförande i trafikutskottet.

Länk

http://www.dn.se/debatt/vi-gor-den-storsta-satsningen-pa-jarnvagsunderhall-nagonsin