”Vad Sverige behöver nu är reformer som långsiktigt ökar konkurrenskraften – som satsningarna på skolan, forskningen och infrastrukturen.”

Citat av Karin Pettersson, politisk chefredaktör på Aftonbladet, från en ledare i Aftonbladet cirka en vecka efter att Alliansregeringen presenterat budgetsatsningar på just skola, utbildningar, innovation, forskning, infrastruktur och företagande. Satsningar som Alliansen kan göra tack vare att de skött statsfinanserna väl och arbetat målmedvetet för att Sverige ska kunna ha en av Europas starkaste ekonomier.

Länk: http://www.aftonbladet.se/ledare/ledarkronika/karinpettersson/article15543873.ab