MILJÖBILAR 2012

Påstående

Vi har inte fler miljöbilar i Sverige idag än när Miljöpartiet samarbetade med den förra S-regeringen.

Fakta

Påståendet är fel. Tack vare generösa beskattningslättnader, miljöbilspremier och medvetna satsningar på miljöbilism så har antalet miljöbilar ökat dramatiskt sedan 2006.

Mellan januari och november 2006 registrerades endast 33 406 st miljöbilar i Sverige. Antalet miljöbilar motsvarade 12,9% av av alla nyregistrerade bilar. Mellan januari och november 2011 registrerades 102 449 st miljöbilar. Antalet miljöbilar motsvarade 39,4% av av alla nyregistrerade bilar.

Definitionen av Miljöbil är i denna statistik är bränslesnåla diesel- och bensindrivna bilar samt bilar som kan drivas på etanol och fordonsgas – i enlighet med  definitionen i Vägtrafikskattelagen (SFS 2006:227).

Källa

Bil Sweden (Extern länk)

Länkar

Infografik: Veckans fakta, v.41, Miljöbilar i Sverige 2006/2011 (PDF)

Antal Miljöbilar i Sverige 2011 (Excel)

Antal Miljöbilar i Sverige 2006 (PDF)