MILJÖPAVERKAN KÄRNKRAFT

Påstående

Vindkraft och vattenkraft är grön el som minskar utsläppet av CO2 och växthusgaser i vår miljö.

Fakta

Påståendet är fel. En familj som förbrukar 25 000 kwh och väljer ”grön el” från vindkraft släpper ut 377 kg växthusgaser (CO2-ekvivalenter) varje år. Om samma familj istället skulle välja att få el från kärnkraft så skulle de släppa ut enbart 133 kg växthusgaser (CO2-ekvivalenter) varje år. En familj som tror att de är miljövänliga genom att välja vindkraftsel smutsar alltså ner miljön med 244 kg mer växthusgaser än en familj som väljer el från kärnkraftsverk.

Beräkningen baseras på Miljöpåverkan från elens hela livscykel (LCA) på en genomsnittlig årsförbrukning på 25 000 kWh. Livscykelanalyserna (LCA) omfattar följande: Tillverkning av råmaterial, komponenter, kemikalier och bränslen, transporter och avfallshantering genom alla livscykelfaser:

  •     Byggande
  •     Bränsleproduktion (inklusive gruvbrytning av uran)
  •     Drift och underhåll (inklusive normala driftstörningar)
  •     Reinvesteringar
  •     Rivning
  •     Djupförvaring

 

Källa

Vattenfall

Länkar

Infografik: ”Veckans fakta, v.42, Energikällors verkliga miljöpåverkan”

Vattenfall: Livscykelanalys