Påstående

Vinst inom vården och vårdkö-miljarden har gjort vården ”kallare”, sämre och väntetiden till vård har blivit längre.

Fakta

Påståendet är fel. Ja, det är fler personer i vårdkön idag men väntetiden är kortare idag än exempelvis 2006 då färre personer stod i vårdkön. I augusti 2006 stod det totalt 49 479 personer i väntan på vårdbehandling. Av dem hade  21 363 personer väntat i mer än 90 dagar på behandling. Andel som då väntat mer än 90 dagar på behandling var alltså 43 procent.

I december 2011 stod det totalt 62 000 i väntan på behandling. Knappt 6 300 av dem hade väntat i mer än 90 dagar på behandling. Andel som då väntat mer än 90 dagar på behandling var alltså endast 10%.

Källor

Socialstyrelsen och SKL

Länkar

Infografik: Veckans fakta, v.40, ”Vårdköerna kortare än någonsin tidigare” (PDF)

Socialstyrelsen: Rapport om vårdköerna i Sverige 2010-2011 (PDF)

Sveriges Kommuner och Landsting: Utvärdering av vårdköerna i Sverige augusti 2006 (PDF)