Påstående

Alliansen har misslyckats med jobbpolitiken.

Fakta

Påståendet är fel. Alliansen har utnyttjat den globala högkonjunkturen 2006-2008 mer effektivt för jobbskapande åtgärder än den förra Socialdemokratiska regeringen kunde göra 2002-2006. Alliansen har också haft en så god ordning på finanserna att jobben har kunnat växa till trots fyra år av global ekonomisk kris. Grafen ovan visar att innan den globala ekonomiska krisen kvartal 3, 2008 så skiljde det 244 000 jobb jämfört med kvartal 1, 2005. Utanför grafen (men i SCB:s tabell 3 – se nedan) kan man utläsa att 2012 kvartal 2 är det 282 636 fler jobb än 2001 och hela 326 352 fler jobb sedan 2005 kvartal 1. Det är alltså idag en högre nivå på jobbtillväxten än den var innan den globala ekonomiska krisen 2008 och avsevärt mycket större om man jämför med 2005 kvartal 1 – då de som påstår att Alliansen misslyckats med jobbpolitiken själva hade ansvar för den.

Faktalänkar

Veckans fakta v. 45: “326 352 fler jobb sedan 2005” (PDF)

SCB: ”Utvecklingen av antal privata och offentliga jobb sedan 2001” (PDF)