Påstående

Sänkningen av krogmomsen har inte gett några jobb.

Fakta

Påståendet är fel. Under juli 2012 så ökade antalet nyanmälda platser inom restaurangbranschen med 19 procent jämfört med nyanmälda platser året innan. Övriga arbetsmarknaden ökade med 1 procent jämfört med juli månad året innan. Sedan krogmomsen sänktes vid årsskiftet 2012 har den utbetalade lönesumman i restaurangsektorn ökat med motsvarande 6 000 heltidsjobb.

Statistiken bygger på SCBs sammanställning av lönesummorna utbetalade under årets första sex månader jämfört med året innan och är enligt SCB och IFAU en tillförlitlig mätmetod.

Källor

Visita
SCB

Faktalänkar

Veckans fakta v. 44: ”Sänkt krogmoms har skapat 6000 nya heltidsjobb” (PDF)
Visita: ”Restaurangbranschen växer och nyanställer”
Visita: ”Socialdemokraterna offrar tusentals jobb”
SCB: ”En tillförlitlig mätmetod”
SCB: ”Sänkt restaurangmoms gav 5000 nya jobb”

Andra länkar

http://www.svd.se/naringsliv/nyheter/sverige/sankt-krogmoms-sagas-av-experter_7196664.svd

http://www.svt.se/agenda/s-kan-omprova-hojning-av-krogmoms

http://www.dn.se/ekonomi/sankt-krogmoms-gav-jobb

http://arbetet.se/opinion/blogg/ledarbloggen/regeringens-eget-rad-ser-inga-jobb-i-sankt-krogmoms/