Påstående

Borgerliga kommuner är egoistiska och bidrar ingenting till det svenska samhället eller vår gemensamma välfärd.

Fakta

Påståendet är fel. Borgerliga kommuner bidrar mest till skatteutjämningen så att Sveriges alla kommuner kan erbjuda sina medborgare en dräglig välfärd. De fem kommuner som får mest i skatteutjämningsbidrag – totalt 9 841 269 071 kronor – har samtliga en politisk majoritet bestående av Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet (S, V, MP).

Skatteutjämningen innebär att kommuner och landsting garanteras 115 procent av en uppräknad medelskattekraft genom ett inkomstutjämningsbidrag. Kommuner och landsting som har en skattekraft över den s.k. garantinivån betalar en inkomstutjämningsavgift till staten. Nuvarande utjämningssystem infördes 2005 under den förra s-regeringen och utjämningssystemet regleras genom en lag om kommunalekonomisk utjämning (SFS 2004:773).
 

Faktalänkar

Infografik: ”Borgerliga kommuner bidrar mest till skatteutjämningen” (PDF)

SCB: ”Kommunalekonomisk utjämning” (PDF)

SCB:s webbsida om ”Kommunalekonomisk utjämning”