Påstående

Miljöpartiet har den bästa politiken för miljön.

Fakta

Påståendet är fel. Det kan verka ironiskt men om man tittar krasst på fakta och siffror så har miljön försämrats under de år som Miljöpartiet haft makt och möjlighet att förbättra miljön. Efter riksdagsvalet 1998 så kom nämligen S-regeringen överens med Vänsterpartiet och Miljöpartiet att samarbeta på fem områden: ekonomi, sysselsättning, rättvis fördelning, jämställdhet och miljö.

Ett exempel på försämringarna av miljön är att Vattenfalls elproduktion baserad på fossila bränslen ökade under perioden 1999-2006 från 1 procent till 45 procent. Just under samma period som Miljöpartiet hade möjlighet att påverka miljöfrågorna på regeringsnivå.

S-regeringen tillsammans med Vänsterpartiet och Miljöpartiet lämnade alltså efter sig – inte bara Europas smutsigaste och bensintörstigaste bilpark – utan också ett av Europas mest miljövidriga och utskällda energibolag.

Faktalänkar

Vattenfalls Årsredovisningar 1998-2011