Barnfattigdomen minskar

Påstående

Barnfattigdomen hör hemma i Reinfeldts Sverige men inte i Socialdemokraternas Sverige. Barnfattigdomen ökar nu i Sverige.

Fakta

Påståendet är falskt. Det är snarare precis tvärtom om man tittar i statistiken. 1997 då Socialdemokraterna styrde Sverige – så hade vi 430 000 fattiga barn i Sverige. Idag (2010) så har vi 242 000 ”ekonomiskt utsatta barn” i Sverige. Detta är en minskning med 6000 barn från föregående år – trots att stora och viktiga delar av världen fortfarande lider av den värsta ekonomiska krisen sedan 1930-talet, trots att Sverige haft en befolkningsökning på 800 000 personer (varav många är nyanlända invandrare och flyktingar) samt att den disponibla inkomsten för hushållen och medianinkomsten höjts – vilket gör att ”ekonomiskt utsatta” (60% av medianinkomsten) har mer pengar än någonsin tidigare.

Antal fattiga barn

248 000 (2009)

242 000  (2010)

Hushållens disponibla inkomster. Per capita, kr

128 300* (1997)

183 600 (2011)

*Inflationsjusterad, 2011 års penningvärde
 
Ett normalt hushåll i Socialdemokratins Sverige 1997  – nära dagens fattigdomsgräns

Om man tjänar 141 180 kr under 2010 så man enligt EU:s definition ”ekonomiskt utsatt” eller ”relativt fattig”. Det motsvarar nämligen 60% av 2010 års medianinkomst. 1997 års medianinkomst var 153 100 kr. Det skiljer alltså endast 11 920 kr för dagens fattig att ha medianinkomsten 1997.

Likaså gäller med hushållens disponibla inkomst. Den disponibla inkomsten i ett normalt svenskt hushåll 1997 (inflationsjusterat med 2011 års pengavärde) skulle idag ligga mycket nära gränsen för att definieras som ”relativt fattigt”. Det vill säga dagens fattiga har en normal inkomst Socialdemokraternas Sverige.

Kommentarer från Rädda Barnen och SCB

Rädda Barnens rapport visar att barnfattigdomen bromsats upp:

 ”Räknat i antal barn i Sverige minskade barnfattigdomen från 248 000 till 242 000 barn, eller knappt 6 000 färre barn. Trendbrottet med en ökning under 2008 och 2009 har således bromsats upp…” –  Rädda Barnen

SCB förklarar varför oppositionen fortsätter påstå att barnfattigdomen ökar:

”De disponibla inkomsterna har ökat också i de lägre inkomstskikten…ökningarna har varit större i de högre inkomstskikten.” – SCB

Med andra ord – allas inkomster har ökat. För vissa har den ökat mer. För andra mindre. Men den disponibla inkomsten har ökat för samtliga.

Faktalänkar

Veckans fakta (v.49): ”Barnfattigdomen minskar och inkomsterna ökar” (PDF)

Rädda Barnen: ”Barns ekonomiska utsatthet” (PDF)

Wikipedia: Information om Sverige

Ekonomifakta: Hushållens disponibla inkomster

SCB: De ekonomiskt utsatta barnen

Andra länkar

AB 1

AB 2

Resume

Newsmill 1

Newsmill 2

Expressen