”130 000 ungdomar är utan jobb i dag. Nära 25 procent av alla unga mellan 15 och 24 år går utan arbete.”

Citat av Daniel Swedin från en ledare i Aftonbladet där han råkar bekräfta att ungdomsarbetslösheten är 10,5% och avslöjar samtidigt sina bristfälliga räknekunskaper. Om 130 000 ungdomar av ”alla mellan 15 och 24 år” är arbetslösa så motsvarar det 10,5%. Om 25% av ”alla mellan 15 och 24 år” är arbetslösa så motsvarar det fantasisumman 311 050 arbetslösa ungdomar.

Länkar

Daniel Swedins artikel i Aftonbladet: http://www.aftonbladet.se/ledare/ledarkronika/danielswedin/article15864243.ab

Fakta om Ungdomsarbetslösheten: http://politikfakta.se/2012/09/den-verkliga-ungdomsarbetslosheten-ar-66-procent