RUT- och ROT-avdragen är en succé!

Påstående

RUT- och ROT-avdragen är ett bidrag till de rika som stjäl pengar från vår välfärd.

Fakta

Påståendet är lögn. RUT- och ROT-avdragen är för det första effektiva sätt att minska hushållens inköp av svarta tjänster. Det gör att skatteintäkterna ökar. Skatteintäkterna blir också större genom moms, egenavgifter och inkomstskatt. Totalt så får man tillbaka 154% på varje skattekrona som satsas på RUT- och ROT-avdragen i skatteintäkter.

Enligt Företagarna så har minst 24 000 nya jobb skapats och Skatteverket redovisade nyligen att 68 procent av köparna tjänar under 32 000 i månaden.

Räkneexempel ROT-avdrag (2010)

ROT-avdrag: 13,1 miljarder.
Total omsättningen av ROT-avdraget: 34 miljarder.
Skatteintäkter: 18 miljarder = +1,40 kr per satsad skattekrona

Räkneexempel RUT-avdrag

Faktura för RUT-tjänst: 16 250 kr
RUT-avdrag: 8 125 kr
Moms, egenavgifter och inkomstskatt: 9 250 kr
Skatteintäkt = +1,14 kr per satsad skattekrona

Anledningen till att RUT-avdraget ger mindre skatteintäkter är att man har mindre materialkostnader.
 
 RUT- och ROT-avdragen ger jobb

Reformerna har skapat många nya vita jobb och många nya företag. Om man räknar lågt så har RUT- och ROT-avdragen skapat minst 24 000 nya heltidsjobb – men det kan vara betydligt fler. (Företagarna)

7 av 10 svenskar vill behålla RUT- och ROT-avdragen

RUT- och ROT-avdragen har ett starkt stöd i den svenska opinionen. Sju av tio (71 procent) svenskar vill behålla avdragen. Endast en av tio (9 procent) vill avskaffa dem, visar en undersökning Sifo. (SvD)

68% tjänar mindre än 32 000 kr/mån

Det finns köpare av tjänster med Rut-avdrag i alla inkomstlägen. De flesta köparna är inte höginkomsttagare. Tvärtom har 68 procent av köparna inkomster under 32 000 i månaden, enligt Skatteverket.  Enligt SCB är det dessutom barnfamiljer med två eller fler barn samt personer äldre än 85 år som köper mest Rut-tjänster. (Almega)

Faktalänkar

Politikfakta: ”RUT- och ROT-avdragen är en succé!”
Skatteverket: ”Om RUT och ROT – Vitt och svart” (ppt)
Företagarna: ”Rapport om RUT och ROT” (PDF)
SvD: ”Starkt stöd till RUT- och ROT-avdragen”
Almega: ”Rut-avdraget är inte en subvention”