Varför ställs aldrig LO till svars för den höga arbetslösheten bland unga, invandrare och andra utsatta grupper? Arbetsmarknaden är i grunden inte konstigare än någon annan marknad. Om priset är för högt för grupper som inte anses attraktiva på arbetsmarknaden försvinner efterfrågan.

Länk

http://www.expressen.se/ledare/anna-dahlberg/fackets-ansvar-for-arbetslosheten/