Påstående

Antalet bidragsansökningar till Majblomman har ökat. Ansökningarna visar att fler familjer ber om hjälp för att tillgodose grundläggande vardagsbehov som glasögon, kläder, skor, mediciner m.m.

Fakta

Båda påståendena är falska. Antalet bidragsansökningar till Majblomman har halverats sedan 2004. Från över 100 000 bidragsansökningar till 56 200 bidragsansökningar 2011. Behovet av grundläggande vardagsbehov som glasögon, kläder, skor, mediciner m.m. har också minskat. Från 21 procent (2006) till 18 procent (2011).

Faktalänkar

Veckans Fakta (vecka 3, 2013):  ”Bidragsansökningar till Majblomman halverade sedan 2004”
SVT: ”Barnfattigdomen i Sverige överdrivs av barnrättsorganisationerna”
Majblomman: ”En vanlig dag”
Newsmill: ”Fattiga barn gynnas inte av groteska överdrifter”
Majblomman: ”Årsredogörelse 2006”
Majblomman: ”Årsredogörelse_2011”