Dallas Diabaté: Det finns visserligen barnfattigdom för föräldrar som inte kan köpa en iphone till sina barn, dom kan inte köpa en datamaskin till sina barn och det barnet betraktas som fattigt enligt svenska normer.

Janne Josefsson: Men är det verkligen ett fattigt barn?

Dallas Diabaté: Nej, det är det inte alls. Inte alls. Det här är lite överdrivet.

 

Dallas Diabaté har jobbat med ungdomar i Rosengård i över 30 år. Rosengård är ett av Sveriges fattigaste områden.