”Det är nu färre än under våren och försommaren som tror att en rödgrön regering skulle göra ett bättre jobb än alliansregeringen och det har blivit fler som befarar att en rödgrön regering skulle göra ett sämre jobb” – Birgitta Hultåker, analytiker på SKOP.

http://www.dn.se/nyheter/politik/hogt-fortroende-for-alliansen