Påstående

Vi har fått fler hemlösa uteliggare i Sverige sedan Alliansen tog över makten.

Fakta

Påstående är fel. Sedan 2005 har antalet hemlösa uteliggare dvs. personer som helt saknar boende – minskat med 670 personer. Från 950 till 280. Den största orsaken till den kraftiga minskningen anses vara att Alliansen infört Tak över huvudet garanti.

Grafen visar att den mest akuta hemlösheten som minskar kraftigt i Sverige sedan 2005. Det är också den enda siffra som man kan göra en jämförelse med tillbaka till 2005. Socialstyrelsen har andra siffror från 2005 gällande andra definitioner av hemlöshet men låter meddela att det inte kan låta sig jämföras med de aktuella siffrorna på grund av att man ändrat definitionerna av hemlöshet och att man har dåliga underlag pga att den kommunala rapporteringen om hemlösheten fungerade mycket dåligt 2005.

Faktalänkar

Veckans Fakta v1, 2013: ”Hemlösheten minskar” (PDF)

SVT: ”Uteliggarna allt färre”

Socialstyrelsen: ”Färre hemlösa sover ute”

Andra länkar

Anna König Jerlmyr (M): ”Antalet hemlösa i Stockholms stad minskar”

Dagens Nyheter: ”Färre hemlösa sover ute”

SvD: ”Krävs lag om Tak över huvudet garantin…”