Påstående

De rödgröna kommunerna har högst ungdomsbrottslighet i Sverige.

Fakta

Påståendet är sant. En kartläggning visar att 70 procent av de bostadsområden där över 12 procent av de unga har dömts för brott ligger utanför storstäderna. Det område som har allra högst andel dömda är ett område i det rödgröna Borås (S,V,MP och Vägvalet) med 23,9 procent. De städer som har flest områden där 12% av ungdomarna dömts för brott är  Malmö (S,V,MP) med 33 områden och Göteborg (S,V,MP) med 18 områden.

Stockholms län är det enda länet i landet som lyckats med att minska andelen ungdomar som döms till brott – jämfört med  en likadan undersökning som genomfördes för tio år sedan.

SVT har genom statistik från Statistiska centralbyrån (SCB) kartlagt bostadsorterna för ungdomar 15-19 år som någon gång dömts för ett brott. Den geografiska indelningen är utarbetad av SCB. Den kallas för Sams (Small Areas för Market Statistics) och bygger i större kommuner på delområden och i mindre kommuner på valdistrikt. Det totala antalet Sams-områden uppgår till ca 9.700. Vissa Sams-områden har väldigt få folkbokförda 15-19-åringar. När man räknar andelar med små tal blir förändringarna oproportionerligt stora. Därför har vi sållat bort Sams-områden med färre än 50 folkbokförda 15-19-åringar under 2011 i undersökningen. Dessutom redovisas kommuner med färre än 15.000 invånare inte i separata Sams-områden utan ihopsamlade.

Källor

SCB, SVT

Faktalänkar

Veckans Fakta (vecka 2, 2013): ”Rödgröna kommuner har högst ungdomsbrottslighet” (PDF)

SVT:  ”Här bor Sveriges unga brottslingar” 

SVT: ”Så har vi gjort undersökningen”

SVT: ”Karta över Sverige”

SVT: ”Ungdomsbrottslighet i Stockholm minskar”