Påstående

Anledningen till att Sverigedemokraterna växer i opinionen är att sysselsättningen minskar och att arbetslösheten växer och har aldrig varit högre än den är idag. Alliansen har misslyckats med sin jobbpolitik.

Fakta

Båda påståendena är falska. I januari 2006 var 4 359 300 sysselsatta i åldersgruppen 15-74 år (säsongsrensat). Det motsvarar en sysselsättningsgrad på 65,1 %. Arbetslösheten låg på 8,3 procent. Det rådde under denna tid högkonjunktur i Sverige med ett konjunkturläge på 110,2 (100 = Normalt).

I december 2012 var 4 696 500 sysselsatta i åldern 15-74 år (säsongsrensat). Det motsvarar en sysselsättningsgrad på 65,8%. Arbetslösheten ligger på 7,4 procent. Det råder just nu lågkonjunktur i Sverige med ett konjunkturläge på 89,6 (100 = Normalt).

Faktalänkar

Veckans Fakta (vecka 4, 2013): ”S misslyckade jobbpolitik” (PDF)

Ekonomifakta: Arbetslöshet

Ekonomifakta: Sysselsättning

Andra länkar

Artiklar i Aftonbladet: 1, 2, 3, 4, 5

Artiklar i DN: 1

Artiklar i SvD: 1, 2, 3

Artikel i Svenskt Näringsliv: 1