Påstående

Miljonärer är egoistiska svin som inte betalar någon skatt.

Fakta

Påståendet är falskt. Antalet personer som drar in mer än tjänsteinkomst en miljon om året har ökat från 17 000 svenskar (år 2000) till 54 000 svenskar (2011). Det är en ökning med 217 procent. Dessa miljoninkomsttagare betalar tillsammans 41 miljarder av de sammanlagt 580 miljarder kronor som varje år betalas i inkomstskatt. Det innebär att dessa 0,7 procent av alla löntagare drar in 7% av vad staten får in i inkomstskatt till vår gemensamma välfärd varje år. Om man delar upp vad miljoninkomsttagarna betalar i skatt på de alla de 54 000 personerna så betalar de i genomsnitt 760 000 kr/år i inkomstskatt medan en person med medelinkomst betalar 68 000 kr/år. Miljonären betalar alltså 11 gånger mer i skatt än medelinkomsttagaren. 28 av de 30 kommuner med flest miljonärer har borgerlig majoritet.

Fotnot: Självklart finns det egoister och personer som inte vill bidra till vår gemensamma välfärd men de återfinns i alla inkomstgrupper. Peter Esaiasson, professor vid Göteborgs universitet, har i sin forskning funnit att socialdemokrater visat sig vara de som är minst benägna att betala skatt och att bidra solidariskt till vår gemensamma välfärd. Läs mer här!

Faktalänkar

Veckans Fakta (vecka 6, 2013): ”0,7% av befolkningen står för 7% av inkomstskatten” (PDF)

Dagens Nyheter

GöteborgsPosten

Expressen