”I månader har den inhemska politiska journalistkåren legat i som bävrar för att göra storpolitik av en centergrupps i och för sig stolliga men ändock bara förslag till nytt idéprogram. Så står Annie Lööf där, övertygande, svartklädd, och – jo – urförbannad och läser grundligt lusen av sina belackare. Ca 4 minuter och 50 sekunder in i Lööfs tal på Centerns kommundagar i Örebro får tvivlarna så de tiger.”

Länk: http://www.mariaabrahamsson.nu/index.php/2013/02/02/annie-loof-inte-bara-overlevde-gatloppet-hon-vann-det/