”Sedan alliansen tog över har vi öppnat över 200 vårdplatser inom akutsjukvården och äldresjukvården. Nu bygger vi ut sjukhusen vilket ger nya operationssalar, nya akutmottagningar och fler och mer moderna vårdplatser. Totalt bygger vi ut 500 nya vårdplatser på fem år.”

Citat av Filippa Reinfeldt (M) och Stig Nyman (KD), från en artikel i Expressen som svar på den politiska oppositionens kritik på den svenska sjukvården.