”Socialdemokrater är västvärldens i särklass sämsta förlorare. De blir mindre lojala mot samhället efter en valförlust. De är mer benägna att jobba svart eller fuska med skatten”

Citat från Riksdag & Departement av Peter Esaiasson, professor vid Göteborgs universitet, som i sin forskning funnit att socialdemokrater (som på pappret ska vara de som vurmar mest för solidaritet och skattefinansierad välfärd) visar sig vara de som är minst benägna att betala skatt och att bidra solidariskt till vår gemensamma välfärd.