Löneökningar beskattas olika. Ju högre inkomst, desto mer går i skatt. För inkomster över 49 000 kr/mån är marginalskatten 56-57 procent. Som mest betalar man alltså 57 procent av en lönehöjning i skatt i Sverige, vilket är högst i världen.