Påstående

Fas 3 är meningslöst slavarbete. En majoritet av de som har fas 3 är missnöjda. Ersättningen är för dålig.

Fakta

Alla påståendena är fel. Den enda undersökningen som finns om förhållanden kring fas 3 är den som Arbetsförmedlingen gjort. Den är helt korrekt utförd med 1000 personer och har en svarsfrekvens på 70 procent. Undersökningen visar den motsatta bilden av den som framställs i press och media.

Upplever du att arbetsuppgifterna är/var meningsfulla?

Ja: 79%
Nej: 21%

Är du nöjd med fas 3 platsen?

Ja: 63%
Ja, delvis: 14%
Nej: 24%

Följdfråga till de som var missnöjda: ”Vad är du missnöjd med?” (Flervalsfråga)

  • 47% Den ekonomiska ersättningen
  • 41% Ger dålig möjlighet till anställning efter fas 3
  • 30% Sysselsättningen passar inte mig
  • 24% Anser att jag borde vara anställd
  • 24% Annat
  • 11% För lite uppgifter att utföra
  • 9% Får inte tillräckligt stöd med jobbsökande
  • 6% För mycket uppgifter att utföra

Undersökningen visar alltså att det endast är 11,3% av alla inom fas 3 är missnöjda med ersättningen. Vid undersökningstillfället befann sig ca 25 000 personer i fas 3. 11,3% motsvarar 2 820 personer. Idag publicerades en undersökning om aktivitetsstödet. Undersökningen visade att antalet som bara får grundbeloppet ökar. Men det visar också att under perioden då ovanstående fas 3-undersökning gjordes så var antalet personer som bara fick grundbeloppet i stort sett det samma som i slutet på 2012. Om nivån är i stort sett densamma så innebär det att det fortfarande bara är ca 11-12 procent som är missnöjda med aktivitetsstödet och ersättningsnivån i fas 3. Ersättningsnivån inom fas 3 är alltså ett större problem för politiker och journalister – inte för de som får den.

Fotnot: Sveriges Radio kom idag den 1 februari 2013 ut med en undersökning om aktivitetsstödet. Ett stöd som många som anvisats plats i fas 3 får. Det man kan konstatera i deras undersökning är att antalet med aktivitetsstöd 2012 endast är 20 000 fler jämfört med i början på högkonjunkturens 2005. Antalet fler med grundbelopp är ca 10 000 personer eller en ökning med 11 procent. Detta måste kännetecknas som en minimal ökning då konjunkturen befinner sig mitt i en av de värsta globala ekonomiska kriserna världen sett samtidigt som regeringen gör en rekordstor satsning på en generös invandrings- och flyktingpolitik.

Faktalänkar

Veckans Fakta (vecka 5, 2013): ”Majoritet av deltagarna i fas 3 är nöjda och känner meningsfullhet” (PDF)

Arbetsförmedlingens undersökning: ”Fördjupande analyser” (PDF)

Arbetsförmedlingen: ”Frågor och svar om fas 3”

Andra länkar

Sveriges Radio: 1, 2, 3