Medianlönen i Sverige 2011: 269 726 kr/år

Sammanräknad förvärvsinkomst består av inkomst av tjänst och inkomst av näringsverksamhet. I inkomst av tjänst ingår förutom löneinkomst även inkomst från pension, sjukpenning och andra skattepliktiga ersättningar från försäkringskassan. 2011 års förvärvsinkomst uppdaterad 2013-01-24 på SCB.

Källa: SCB