”92 fall har vi kategoriserat som allvarliga systemfel i organisation, ledarskap och/eller personalkultur. Merparten av dessa vårdskandaler har skett inom äldreomsorgen. I de här 92 fallen ingår Socialstyrelsens jätterazzia 2010 då hela 67 boenden i 48 kommuner ertappades med att låsa in dementa utan tillsyn.

85 procent av de 92 allvarliga vård­skandalerna har inträffat i den offentliga, kommunala vården. 15 procent hos privata vårdgivare. Det motsvarar andelen äldre- och handikappomsorg som drivs i offentlig respektive privat regi.”

LÄS MER: http://www.dagenssamhalle.se/nyhet/medierna-frossar-br-i-vardskandaler-4670