Vårdbolagen plockar ut miljarder som de placerar i skatteparadis? Njae, inte riktigt. De sju största privata aktörerna på vård- och omsorgsmarknaden omsatte 2011 nästan 32 miljarder kronor. Men deras samlade vinst före skatt ligger på minus. Riskkapitalet gick en miljard back. Sex av de sju vårdjättarna hade 0 kr i utdelning.

Läs mer här: http://www.dagenssamhalle.se/nyhet/sa-mycket-tjaenar-vardbolagen-3542