”Ingenting bevisar att miljöfrågorna skulle vara vänster – även om många tror det. Bevarande av naturen är en konservativ hållning.”

Citat av Maria Wetterstrand från intervju Dagens PS där hon ger den vänstervridna delen av miljörörelsen en knäpp på dess uppnosiga, röda näsa.