Påstående

Egoismen har ökat i Sverige sedan Alliansen fick makten!

Fakta

Påståendet är fel. Egoismen har minskat bland svenska folket. Enligt Framtidskommissionens stora utredning så har svenska folket efter 7 år med Alliansen vid makten på ett antal punkter blivit mindre egoistiska och man tror alltmer på ett rättvist samhälle där det medför både rättigheter och plikter.

Stark gemenskap!
Det finns en stark känsla för det allmänna – en känsla av att ingå i ett samhälle och att det medför både rättigheter och plikter. Individualistiska värderingar såsom ”självförverkligande” är sedan några år på tillbakagång.

Färre fattiga!
Andelen barn som lever i ekonomisk utsatthet steg efter finanskrisen 2008 men sjönk åter något mellan 2009 och 2010. Sverige har minst materiell fattigdom i EU och många rikare länder utanför EU.

Sverige minst klyftor!
Med den utjämnande effekten av offentliga välfärdstjänster har Sverige minst inkomstspridning av alla OECD-länder.

Toleransen ökar!
Andelen som menar att det är ett bra eller ganska bra förslag att ta emot färre flyktingar har sjunkit.

Halva Sverige ideellt!
Cirka hälften av svenskarna utför ideellt arbete för en förening, vilket är en lika stor andel som i början av 90-talet.

Bakgrunden oviktig!
Familjebakgrundens betydelse för skolresultaten har inte ökat de senaste tjugo åren.

Starkt stöd för välfärd!
Mellan 2006 och 2010 ökade stödet för kollektiv finansiering av välfärden.

Faktalänkar

Veckans fakta (v.11): ”Egoismen minskar i Sverige” (PDF)

SvD: ”Ny utredning om sammanhållning och rättvisa”

Framtidskommissionens utredning: ”Ny utredning om sammanhållning och rättvisa”