Påstående

Fattigdomen i Sverige är värre än någonsin tidigare.

Fakta

Påståendet är falskt. Endast 1 procent av svenskarna lever i vad EU definierar som allvarlig materiell fattigdom. Det är en minskning från 2008. Genomsnittet för EU-länderna är 9 procent. Bara 10% av de arbetslösa i Sverige lever i fattigdom jämfört med EU-genomsnittet på 25%. Lettland och Bulgarien redovisar högst andel med 31 respektive 44 procent.

Lista över fattigdomen i EU

1. Sverige (1%)
2. Luxemburg
3. Nederländerna
4. Danmark
5. Finland
6. Spanien
7. Österrike
8. Storbritannien
9. Frankrike
10. Tyskland
11. Belgien
12. Tjeckien
13. Slovenien
14. Malta
15. Irland*
16. Portugal
17. Estland
18. Slovakien
19. Cypern
20. Italien
21. Polen
22. Grekland
23. Litauen
24. Ungern
25. Rumänien
26. Lettland
27. Bulgarien (44%)

*2010

Sverige och världens rikaste länder

Sverige har lägre fattigdom än rikare länder som Norge, Luxemburg, Österrike och Nederländerna. Se lista med Världens rikaste länder enligt BNP (PPP) per capita.

Världens rikaste länder enligt BNP (PPP) per capita

1. Qatar
2. Luxemburg
3. Singapore
4. Norge
5. Brunei
6. Hongkong
7. USA
8. Förenade Arabemiraten
9. Schweiz
10. Nederländerna
11. Österrike
12. Kuwait
13. Kanada
14. Sverige
15. Australien
16. Irland
17. Island
18. Tyskland
19. Belgien
20. Taiwan
21. Danmark
22. Finland
23. Storbritannien
24. Frankrike
25. Japan

Faktalänkar

Veckans fakta (v.10): ”Fattigdomen i Sverige den lägsta i EU” (PDF)

SCB: ”Sverige har lägst andel allvarligt materiellt fattiga i EU”

DN: ”Lägst andel fattiga i Sverige”

SvD: ”Lägst andel fattiga i Sverige”

Wiki: ”Lista över länder efter BNP (PPP) per capita”