Påstående

Studieresultaten blir bara sämre och sämre. Det är till stor del friskolornas fel som både är dyrare än kommunala skolor och gör Sverige mer segregerat.

Fakta

Alla påståenden är falska. Det är precis tvärtom. Jämfört med kommunala grundskolor har fristående grundskolor i genomsnitt lägre kostnader per elev än kommunala skolor. Detta trots att man lägger lika mycket pengar på
elevvård, undervisning, lokaler – och mer pengar på skolmåltider och läromedel.

Det kostar oss skattebetalare 7 000 kronor mer per elev att den i en kommunal gymnasieskola – jämfört med en fristående gymnasieskola. 350 000 ungdomr går i gymnasieskolor i Sverige. 7% av dem i fristående gymnasieskolor eller 24 500 personer. Det innebär att vi skattebetalare skulle spara 2 461 487 000 kr om året om de kommunala skolorna kunde hantera våra skattepengar med samma respekt och varsamhet som friskolorna gör. Dessa 2,5 miljarder kronor som vi skulle spara skulle vi kunna använda till att t.ex. bygga 125 mil gång- och cykelväg eller 2,2 mil tunnelbana – varje år.

Fria skolval, skolpeng och ett större utbud på skolverksamhet minskar segregationen. Det visar sig då friskolor har större antal elever med utländsk bakgrund.

75% av de 20 bästa kommunerna är borgerliga

1. Sotenäs: M,C,FP,KD,NSP
2. Danderyd: M,C,FP,KD
3. Vellinge: M
4. Bjurholm: M,C,FP,KD
5. Essunga: M,FP,KD
6. Vansbro: M,C,FP,KD
7. Malå: S, V
8. Överkalix: S
9. Lomma: M
10. Pajala: S, V
11. Lidingö: M, FP, KD
12. Hammarö: M,C,FP,KD,MP
13. Norberg: S, MP
14. Dals-Ed: M,C,FP,KD
15. Sollentuna: M,C,FP,KD
16. Malung-Sälen: C, S, V
17. Alingsås: M,C,FP,KD
18. Täby: M,C,FP,KD
19. Nacka: M,C,FP,KD
20. Lycksele: S, V, MP

De indikatorer som ingår i det sammanvägda resultatet är andel elever som nått målen i alla ämnen, genomsnittligt meritvärde, SALSA-avvikelse, andel behöriga till gymnasieskolans yrkesprogram samt andel elever som nått minst Godkänt på ämnesproven i årskurs 9 . Flera av kommunerna på topp-20 har funnits bland dem med högst sammanvägt resultat varje år. Dessa är borgerliga Danderyd, Lidingö, Hammarö och Nacka.

Faktalänkar

Ekonomifakta: ”Studieresultat”

SCB: ”7000 kr dyrare med elev i kommunal skola”

Skolverket: ”Dyrare i kommunal skola per elev”

Friskolornas Riksförbund: ”Fakta om friskolor” (PDF)

SKL: ”Topp 20 skolresultat” (PDF)