Kapitalism är inte följden av en avsikt. Den är följden av frihet. Kapitalismen kan inte tas bort utan att andra friheter stryker med.

En gång ägde jag en bil. I övrigt har jag inte ägt någonting av värde annat än mig själv och mina tankar och dem säljer jag ibland för pengar. Huruvida den kapitalistiska ekonomin i vissa delar kunde organiseras annorlunda och ändå vara fri kan jag inte bedöma.

LÄS MER: http://www.dn.se/ledare/signerat/kostnaden-for-avskaffad-kapitalism