Inkomsterna har ökat för alla

Påstående

Inkomsterna har minskat för alla. Mest för de fattigaste!

Fakta

Påståendet är fel. Inkomsterna har ökat för alla – fattig som rik, ung som gammal. Den åldersgrupp som har störst ökning är unga (0-19 år) som ökat sina inkomster med 46% sedan 1999. Sedan i fallande ordning +40% för 20-64 år och +32% för 65 år och uppåt.

”Ända sedan 1995 har reallönerna på svensk arbetsmarknad kraftigt ökat.” – TCO

Den tiondel av befolkningen som har högst ekonomisk standard ökade inkomsterna med 55 procent. Den tiondel med lägst ekonomisk standard hade en ökning på 21 procent. Den disponibla inkomsten för alla mellan 20-64 år ökade med 41 procent. Från 164 400 kr till 231 000 kr (Justerat till 2011 års priser).

”Samlat står hushållen starka under 2013 och 2014” – Anders Borg (M)

Faktalänkar

Veckans fakta (v.9 2013): ”Inkomsterna har ökat för alla!”

SCB: ”Inkomster 1991-2011”

DN: ”Hushållens inkomster”