Myt: Tusentals personer dog på grund av kärnkraftsolyckan i Fukushima 2011.

Fakta: De 16 000 människorna som tragiskt dog i Fuskushima dog alla på grund av jordbävningen och den efterföljande tsunamin. Ingen dog av strålning från kärnkraftverket.

Myt: Kärnkraftsolyckor med utsläpp av strålning som den i Tjernobyl har orsakat genetiska skador på människor.

Fakta: Man har aldrig sett genetiska skador hos människor på grund av strålning från kärnkraft.

Myt: Tiotusentals människor har dött på grund av strålning från kärnkraftverk.

Fakta: Totalt har 56 personer dött av direkt strålning från ett kärnkraftverk. Det var vid Tjernobylolyckan 1986 i dåvarande Sovjetunionen. Olyckan inträffade på grund av mänskliga faktorn då forskare kopplat ur säkerhetssystemet för att undersöka om turbinerna kunde leverera ström ifall den externa strömförsörjningen bröts. Om Tjernobylolyckan aldrig inträffat så hade ingen människa någonsin dött av strålning från ett kärnkraftverk.

Källor: Vattenfall Environment, WNA, Strålsäkerhetsmyndigheten, FN-organet ICRP och OECD/NEA.