The political compass eller Den politiska kompassen är en tvåaxlad modell som används för att etikettera eller organisera politiska tankar i två dimensioner. Kompassen är tänkt som ett alternativ till den traditionella enaxlade modellen mellan vänsterpolitik och högerpolitik, den så kallade höger–vänster-skalan.

Med den här metoden kan man placera såväl historiska personer som Josef Stalin, Mahatma Gandhi, Adolf Hitler, Pol Pot, Margaret Thatcher och Milton Friedman – så som dagens ledare: Angela Merkel, Robert Mugabe, Nelson Mandela, Obama, Reinfeldt m.fl. Även politiska organisationer och partier går att placera in i modellen.