Här påstår Socialdemokraterna helt felaktigt på sin webbsida att Moderaterna inte redovisar var deras donationspengar kommer ifrån. Trots att Moderaterna redan 2011 redovisat att de inte tar emot pengar från varken företag eller organisationer, att av deras omsättning kommer ca fyra procent från insamlade medel samt att de redovisar alla donationer över 20 000 kr från privatpersoner.

Socialdemokraterna kräver alltså total transparens av Moderaterna – som redovisat allt i sin insamling – men som man kan se på bilden så har S själva ett stort antal ”Anonyma/hemliga givare”. Socialdemokraterna har heller aldrig öppet redovisat LO:s miljardbidrag till dem – särskilt pengar till alla valkampanjer genom åren eller det oavlönade arbetet som alla fackombud, LO-anställda och förtroendevalda utför genom att på betald arbetstid kampanja för Socialdemokraterna. Det handlar om miljardbelopp.

Riksdagen har också beslutat om att stifta en lag som helt följer den moderata linjen. Det är därför ingen slump att LO nu säger att de ”vill bli friare från Socialdemokraterna”. Hoppas de möjligtvis på det sättet slippa att redovisa alla hemliga donationer de gjort till Socialdemokraterna genom åren?