Sedan 2005 har antalet uteliggare minskat med 670 personer. Från 950 till 280. Det motsvarar en minskning på över 70 procent.
Källa: Socialstyrelsen