Statistiken baseras på hälsa, materiellt välbefinnande, ekonomi och andra faktorer i 150 länder. Indexet inkluderar faktorer som hälsorelaterade kostnader, medellivslängd, inkomstskillnader, arbetslöshet och antalet unga arbetande i förhållande till äldre pensionärer. Före Sverige kommer oljerika Norge, förmögna Schweiz och storhertigdömet Luxemburg.

Källor: Natixis Global Asset Management, Världsbanken och FN.