SVT_partisympatier

PARTISYMPATIER SVT:s partisympatier skiljer sig extremt från allmänhetens. Det är ett demokratiskt problem, enligt Kent Asp, professor vid Göteborgs Universitet.

52 procent av journalisterna på Sveriges Television sympatiserar med miljöpartiet. Vänsterpartiet har också en starkare ställning i public service än i dagspressen. Stödet för moderaterna skiljer sig dock kraftigt åt – hos kulturjournalister och de som bevakar politik och samhälle är andelen sympatisörer särskilt lågt medan stödet är klart starkare hos sport- och nöjesjournalister, liksom hos journalister som bevakar ekonomi- och arbetsmarknad.

Faktalänkar

JMG: ”Journalistkårens partisympatier” (PDF)